Video Slots

Betrouwbare Video Slots

Betrouwbare Video Slots

Als er voor kiest om een online casino te bezoeken om daar in een video slotte gaan spelen is het goed om vooraf het een en ander te weten over de verschillende slots. Hierbij is het vooral belangrijk om te weten wat wel betrouwbare video slots zijn en wat niet. Als u dit namelijk van te voren weet dan gaat u hier wellicht niet eens op spelen.

Het is moeilijk om te zeggen wat wel betrouwbare video slots zijn en wat niet. De vraag hierbij is wat precies wordt verstaan onder betrouwbaar of onbetrouwbaar. De meeste mensen gaan en simpelweg van uit dat het een betrouwbare video slot betreft omdat men deze in een online casino vind die een vergunning heeft om deze spellen aan te bieden. In veel gevallen is dit zeker terecht maar er zit meer achter de betrouwbaarheid van de video slots dan alleen een vergunning. Betrouwbare video slots hebben meer te maken met de software die gebruikt wordt en de controle op deze software die door de vergunning verlener uitgevoerd wordt. Deze controle is van cruciaal belang omdat er helaas ook aanbieders zijn die denken door met de software te knoeien meer winst van een machine te kunnen behalen. Hier zit 'm nu juist de kneep, een betrouwbare video slot is een video slot die gedraaid wordt op de juiste software dat onder toezicht staat van een vergunning verlener die het werk serieus neemt.

Vergunning van betrouwbare video slots

De vergunning van een online casino is verleend door een bevoegd orgaan van de overheid in het betreffende land. Deze vergunning regelt aan welke eisen een online casino aan moet voldoen. Bij deze eisen gaat het over de bedrijfsvoering in het algemeen en over zaken als uitbetalingen en het omgaan met gegevens van spelers. Ook gaat het over de eisen waaraan de software aan moet voldoen en in hoeverre een aanbieder invloed heeft om aan deze software te sleutelen. Dit heeft direct te maken met in hoeverre we het over betrouwbare video slots hebben. Ook in direct verband met de betrouwbare video slots staat de software zelf. Als de maker van de software de software zo in stelt dat de speler geen of nauwelijks winst maakt dan is dit niet goed voor de speler maar zegt het nog niet dat de software onbetrouwbaar is. Hoe de software ingesteld moet zijn zal weer door de vergunning verlenende instantie bepaald worden om zo tot betrouwbare video slots te komen.

De fabrikanten van de software doen er natuurlijk veel aan om hun software in orde te hebben. Als een fabrikant software maakt die niet tot betrouwbare video slots leidt dan is dat een slechte reclame en dat wil men natuurlijk niet. Op deze zelfde manier wil een fabrikant ook niet dat een online casino aanbieder zelf teveel met de software sleutelt, ook dit zal immers weer tot slechte reclame regelen waar de fabrikant en alle nadere online casino's met dezelfde software last van hebben. Het maken en onderhouden van software voor betrouwbare video slots is dus een nauwkeurige zaak. Er zijn software fabrikanten die het maken van software voor betrouwbare video slots zo serieus nemen dat zij darbij nauw samenwerken met de vergunning verlenende instantie. Hierdoor kunnen vergunningen voor nieuwe software sneller afgegeven worden en zijn nieuwe spellen ook sneller online te spelen.

Eisen voor betrouwbare video slots

Een betrouwbare video slot hangt met name af van welke symbolen er op de rollen komen. Om elke invloed van de aanbieder uit te sluiten maakt de fabrikant van de software gebruik van een Random Number Generator ofwel RNG. Deze RNG maakt per seconde vele duizenden nummers die uit een groot aantal cijfers bestaan. Elk nummer correspondeert met een stand van de wielen en de spelsoftware neemt voor elke draai van de rollen willekeurig één van deze nummers. Op deze manier wordt de toevalligheid van het spel gegarandeerd en daardoor hebben we het dan over een betrouwbare video slot. Uitsluitend de software fabrikant heeft toegang tot deze RNG die over het algemeen op een aparte server staat. Door de vergunning verlenende instantie wordt op deze server een verzegeling aangebracht waardoor er niemand toegang heeft tot de RNG. Dit is de belangrijkste eis die aan de betrouwbaarheid wordt gesteld naast het feit dat de software zelf moet deugen en betrouwbare video slots op moet kunnen leveren.

Zodra u bij een online casino wilt gaan spelen en u wilt weten of dit casino betrouwbare video slots in het assortiment heeft dan kunt u dit zelf controleren. Een betrouwbare casino aanbieder zal het nummer van de verstrekte vergunning op de website weer geven. In sommige vergunning verlenende landen is dit zelfs een voorschrift omdat de spelers op deze wijze kunnen zien dat de aanbieder betrouwbare video slots heeft. Als u dat wilt dan kunt u zelf dit nummer controleren bij de vergunning verlenende instantie en dan zult u zien wanneer deze verstrekt is en hoe lang de vergunning nog geldig is. Veel sneller is het om het nummer even door de zoekmachine te gooien en u ziet in enkel ogenblikken of de vergunning geldig is en of er negatieve berichten over het betreffende online casino zijn en of de aanbieder betrouwbare video slots heeft. Deze methode gebruiken wij zelf ook naast vele andere methodes om de betrouwbaarheid van aanbieders te controleren.

Wij controleren zeer streng of de aanbieders die wij op deze website vermelden aan alle gestelde eisen voldoen. De aanbieders die u bij ons vindt moeten betrouwbare video slots aan bieden en anders komt u de aanbieder bij ons niet tegen. Dit zegt niet dat er niet meer betrouwbare aanbieders zijn, er zijn er zeker meer maar wij kijken naar meer zaken dan alleen de betrouwbaarheid. Wij weten uit ons eigen onderzoek dat de aanbieders die u op deze website aan treft u een betrouwbare video slot aan bieden. Contacteer ons als u het hier niet mee eens bent, wij horen graag van u hoe wij onze diensten kunnen verbeteren. Ga dus nu een kijkje nemen bij de aanbieders die u op deze website kunt vinden en ga daar spelen in één van de vele betrouwbare video slots.